حمایت از کالای ایرانی
 
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > درباره ما > شهرهای تحت پوشش > شهر فعلی 

شهر کامو و چوگان

شهر کامو در 75 کیلومتری جنوب کاشان - 24 کیلومتری شمال میمه و 110 کیلومتری از مرکز اصفهان واقع در حاشیه جنوبی رشته کوه کرکس و قله مرکزی کرکس(با ارتفاع بالغ بر35متر) در ارتفاع سطح بالغ بر 350 متری بالاتراز سطح دریا واقع می باشد. حدود 20کیلومتر مربع وسعت داشته و بالغ بر هفتصد خانوار نفوس دارد. موقعیت بسیار کم نظیر و استثنایی ، آب و هوایی معتدل ، متنوع وخوش کوهستانی - طبیعت فوق العاده زیبا و تماشایی با طراوت و سرزمین عطر و گلاب و وجود ذخایر نفتی و گرانبهای معادن از جمله خصوصیت های این روستا می باشد.
محمد مطلبی

محمد مطلبی

رئیس اداره آّب و فاضلاب کامو و چوگان

مهندسی الکتروتکنیک
03155663464
09131633975
Motallebi(AT)abfakashan.ir


- نظارت وكنترل برچگونگي ارائه خدمات مشتركين
- مراقبت وپيگيري مستمربروصول به موقع مطالبات وحقوق شركت
- برنامه ريزي به منظوراجراي برنامه هاي آموزشي درابعاد وسطوح مختلف
- نظارت وپيگيري دراجراي به موقع اقدامات پشتيباني شامل كارهاي خدماتي ، اداري ، مالي وغيره
- بررسي گزارشات بهره برداري ، تحليل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصميم درخصوص رفع نواقص احتمالي
- تهيه وتنظيم گزارشات ادواري ازمجموع فعاليتهاي انجام شده در واحد تحت سرپرستي با درج نظرات و پيشنهادات موثر و ارائه آن به مديرعامل
- دريافت برنامه ها وخط مشي كلي ازمديريت ما فوق وبرنامه ريزي وسازماندهي وايجاد هماهنگي لازم به منظوراجراي برنامه ها درموعد مقرر
- حصول اطمينان ازتامين و آمادگي امكانات مورد نيازجهت اجراي برنامه درواحد تحت سرپرستي وانجام پيگيريهاي لازم به منظورتامين نيازهاي احتمالي
- نظارت وكنترل درخصوص امورفني واجرايي شامل نظارت براجراي طرحهاي توسعه و اصلاح شبكه وحصول اطمينان ازانطباق مشخصات فني كاربا استانداردهاي ذيربط
- نظارت بر نحوه اجراي فعاليتهاي بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب و برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و نگهداري و تعميرات تاسيسات مربوطه
- برنامه ريزي ونظارت برفعاليتهاي مربوطه به امورقرائت كنتور، توزيع برگ تشخيص ، پاسخگويي وحل اختلافات مشتركين ، كنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنين تشكيل و نگهداري سوابق امور مساحي و مميزي ، محاسباتي ، شناسايي انشعابات غيرمجاز و موارد اضافه بنا و تغييركاربري.

سوابق
دفترچه تلفن دفترچه آدرس
تلفن:
دورنگار:
کدپستی:
آدرس پورتال:
پست الکترونیک:
آدرس :
کامو - روبه روی مسجد سقائیه مشاهده موقعیت ما در نقشه