حمایت از کالای ایرانی
 
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > درباره ما > شهرهای تحت پوشش > شهر فعلی 

شهر برزک

بخش برزك باستناد تاریخ و جغرافیا و مدارك موجود یكی از بزرگترین مناطق مهم روستائی شهرستان كاشان است و شامل ٩ روستا می باشد . از سمت شمال به سده:ویدوج – ویدجا- ازوار از سمت غرب به روستاهای وركان – آرنجن – پنداس – تجره - آزران از سمت شرق به سادیان – مرق – نابر برزك كه روستائی سرسبز است در دره ای در دامنه كوههای كركس در قسمت جنوب غربی ودر فاصله حدوداً ٥٠ كیاومتری شهرستان كاشان قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ١٦٠٠ تا ٣٥٨٨متر می رسد. ٤ كوه ، برزك را چون نگین زمردین در برگرفته است . از جنوب كوه كمر ’بمبَر’ل ، از غرب كوه شیر ، از شرق كوه كارَگ و از شمال كوه كمر آله دره برزك از سمت شمال غربی به سمت جنوب شرقی ادامه داردو در انتها به دو دره اصلی بنامهای گلو آب و بیداك منتهی می شود طول جفرافیائی برزك ْ٥١ َ١٣ ٥١ و عرض جغرافیائی ْ٢٩ َ٤٧ ٢٣ می باشد برزك مركزی خود هفت محله می باشد كه از به هم پیوستن آنها برزك كنونی پدید می آید ١- محله سرگاور‏، ٢- محله درب مسجد جامع، ٣- محله درب زیارت، ٤- محله مصلی، ٥- محله سردل، ٦- محله كارگاه،7- محله باغستان بارندگی در سطح روستا تا ارتفاعات (3800 متر از سطح دریا) از ٢٥٠ میلی متر تا ٤٠٠ میلی متر در سال متغییر است . نزولات جوی كه بشتر برف است عامل اصلی تغذیه چشمه ساران زیبای منطقه است. برزك با داشتن كاریزها و چشمه های خود جوش در كنار رودخانه ای قدیمی كه در میان روستا و كشتزار ها روان است و در دره ای سر سبز و خوش آب و هوا ،چشم اندازی بس زیبا و دلنشین دارد. برزك به علت قرار گرفتن در چنین موقعیتی در تابستانها دارای آب و هوائی معتدل و در زمستانها دارای آب و هوائی سرد و پر سوز می باشد .سر سبزی و شادابی برزك از بركت كاریزها و چشمه ساران است كه از كوههای اطراف سرچشمه گرفته است صدای شرشر ریزش آبشار گون همیشگی این آبها ، روستا را در ذهنها چون نمادی از باغ فردوس می نمایاند، برزك دارای ١١چشمه ، ٤ حلقه قنات وسه حلقه چاه می باشد كه اسامی آنها به شرح ذیل می باشد. ١-چشمه شهیدجه ، ٢- چشمه مزرعه پریون ، ٣- چشمه چنار ، ٤- چشمه سعد آباد ، ٥- چشمه بم بزمچه، ٦- چشمه چنداقر ، ٧- چشمه احمدآباد، ٨- چشمه هنداقر، ٩- چشمه وسریان ، ١٠- چشمه كهروس ، ١١- چشمه قاسوره ١- قنات زاغر، ٢- قنات لالالون، ٣- قنات علیاء، ٤- قنات پریون در مورد تقسیم بندی اراضی می توان اینگونه توضیح داد كه این منطقه واحد تقسیم بندی جریب است و هر جریب تقریباً ٥٤٠ متر می باشدكه هر جریب به ١٠ قفیس قابل تقسیم می باشد و هر هكتار ٨ جریب می باشد.
یاسر اسماعیلی

یاسر اسماعیلی

سرپرست اداره آب و فاضلاب برزک

کارشناس ارشد سازه
03155672021
09132647131
barzok@abfakashan.ir

- دریافت برنامه ها و خط مشی کلی ازمدیریت ما فوق و برنامه ریزي و سازماندهی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور اجراي برنامه ها درموعد مقرر

- حصول اطمینان از تأمین و آمادگی امکانات مورد نیاز جهت اجراي برنامه در واحد تحت سرپرستی و انجام پیگیریهاي لازم به منظور تأمین نیازهاي احتمالی

- نظارت و پیگیري در اجراي به موقع اقدامات پشتیبانی شامل کارهاي خدماتی، اداري، مالی و غیره

- نظارت بر نحوه اجراي فعالیتهاي بهره برداري از تاسیسات آب و فاضلاب و برنامه ریزي جهت توسعه و اصلاح شبکه هاي توزیع آب و نگهداري و تعمیرات تاسیسات مربوطه

- بررسی گزارشات بهره برداري، تحلیل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصمیم درخصوص رفع نواقص احتمالی

- نظارت و کنترل بر چگونگی ارائه خدمات مشترکین

- مراقبت و پیگیري مستمر بر وصول به موقع مطالبات و حقوق شرکت

- برنامه ریزي و نظارت بر فعالیتهاي مربوطه به امورقرائت کنتور، توزیع برگ تشخیص، پاسخگویی و حل اختلافات مشترکین، کنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنین تشکیل و نگهداري سوابق امور مساحی و ممیزي، محاسباتی، شناسایی انشعابات غیر مجاز و موارد اضافه بنا و تغییر کاربري

- نظارت و کنترل درخصوص امور فنی و اجرایی شامل نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و اصلاح شبکه و حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی کار با استانداردهاي ذیربط

- برنامه ریزي به منظور اجراي برنامه هاي آموزشی درابعاد و سطوح مختلف

- تهیه و تنظیم گزارشات ادواري از مجموع فعالیتهاي انجام شده در واحد تحت سرپرستی با درج نظرات و پیشنهادات موثر و ارائه آن به مدیرعامل

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدي


سوابق
رودخانه برزک
سیب زمینی کلوخی
نمایی از برزک
محصولات برزک
محصولات برزک
کوچه حاج آقا رضا
گلاب گیری
برف برزک
دفترچه تلفن دفترچه آدرس
تلفن:
دورنگار:
کدپستی:
آدرس پورتال:
پست الکترونیک:
آدرس :
برزک - سه راه مصلی - ابتدای خیابان آیت الله موسوی مشاهده موقعیت ما در نقشه